Politică de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale CamperOne, cu sediul în Podul Brosteni, Judetul Arges, Romania, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet camperone.ro.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, CamperOne.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/rezervari, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, CamperOne prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

*pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de CamperOne, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

*pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al CamperOne de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, CamperOne va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CamperOne poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină CamperOne în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului  (furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

*pentru administrarea Site-ului;

*pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

*pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

*pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

*atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

*dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către CamperOne, conform celor descrise în prezentul document;

*dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

*acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

*în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

*în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

*în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

*în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

*datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.